TNXP là gì? Ý nghĩa của từ tnxp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

TNXP là gì? Ý nghĩa của từ tnxp

TNXP là gì ?

TNXP là “Thanh niên xung phong” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNXP

TNXP có nghĩa “Thanh niên xung phong”.

TNXP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNXP là “Thanh niên xung phong”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNXP:
+ TNNT: Thanh niên nông thôn.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ TNCS: Thanh niên Cộng sản.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ TNTN: Thanh niên tình nguyện.
...

Post Top Ad