THDL là gì? Ý nghĩa của từ thdl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

THDL là gì? Ý nghĩa của từ thdl

THDL là gì ?

THDL là “Trung học dân lập” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THDL

THDL có nghĩa “Trung học dân lập”.

THDL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THDL là “Trung học dân lập”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THDL:
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ HB: Học bổng.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ ND: Nhân dân.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ DS: Dân số.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
...

Post Top Ad