TG là gì? Ý nghĩa của từ tg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

TG là gì? Ý nghĩa của từ tg

TG là gì ?

TG là “Thế giới” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TG

TG có nghĩa “Thế giới”.

TG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TG là “Thế giới”.

Viết tắt TG với nghĩa khác:
+ Thời gian.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TG:
+ GDGT: Giáo dục giới tính .
+ GT: Giới thiệu.
+ HHTG: Hoa hậu thế giới.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn .
...

Post Top Ad