TNS là gì? Ý nghĩa của từ tns - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

TNS là gì? Ý nghĩa của từ tns

TNS là gì ?

TNS là “Tu nghiệp sinh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNS

TNS có nghĩa “Tu nghiệp sinh”.

TNS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNS là “Tu nghiệp sinh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNS:
+ SH: Sinh hoạt.
+ DN: Doanh nghiệp.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ NCS: Nghiên cứu sinh.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ SN: Sinh ngày.
+ KST: Ký sinh trùng.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ VS: Vệ sinh.
...

Post Top Ad