SS là gì? Ý nghĩa của từ ss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

SS là gì? Ý nghĩa của từ ss

SS là gì ?

SS là “Sĩ số” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SS

SS có nghĩa “Sĩ số”.

SS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SS là “Sĩ số”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SS:
+ MS: Mã số.
+ DS: Dân số.
+ THS: Tín hiệu số.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ SĐK: Số đăng ký.
...

Post Top Ad