SX là gì? Ý nghĩa của từ sx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

SX là gì? Ý nghĩa của từ sx

SX là gì ?

SX là “Sản xuất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SX

SX có nghĩa “Sản xuất”.

SX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SX là “Sản xuất”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SX:
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ ĐBTSXB: Đánh bắt thủy sản xa bờ.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ TCCS: Tạp chí Cộng sản.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ SP: Sản phẩm.
+ XNK: Xuất nhập khẩu.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
...

Post Top Ad