TDV là gì? Ý nghĩa của từ tdv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

TDV là gì? Ý nghĩa của từ tdv

TDV là gì ?

TDV là “Trình dược viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TDV

TDV có nghĩa “Trình dược viên”.

TDV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TDV là “Trình dược viên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TDV:
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ PV: Phóng viên.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ BTV: Biên tập viên.
+ CV: Chuyên viên.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ NV: Nhân viên.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ CNV: Công nhân viên.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ GV: Giảng viên.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ VĐV: Vận động viên.
+ CTTT: Chương trình tiên tiến.
+ TCVSG: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ CTTH: Chương trình truyền hình.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ UV: Ủy viên.
+ SV: Sinh viên.
+ HSV: Hội sinh viên.
...

Post Top Ad