TACN là gì? Ý nghĩa của từ tacn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

TACN là gì? Ý nghĩa của từ tacn

TACN là gì ?

TACN là “Thức ăn chăn nuôi” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TACN

TACN có nghĩa “Thức ăn chăn nuôi”.

TACN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TACN là “Thức ăn chăn nuôi”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TACN:
+ TTTTN: Trí thức trẻ tình nguyện.
...

Post Top Ad