TANDTC là gì? Ý nghĩa của từ tandtc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

TANDTC là gì? Ý nghĩa của từ tandtc

TANDTC là gì ?

TANDTC là “Tòa án nhân dân tối cao” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TANDTC

TANDTC có nghĩa “Tòa án nhân dân tối cao”.

TANDTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TANDTC là “Tòa án nhân dân tối cao”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TANDTC:
+ TNCN: Thu nhập cá nhân.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ DS: Dân số.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ CNV: Công nhân viên.
+ QLDA: Quản lý dự án.
+ ND: Nhân dân.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ HND: Hội nông dân.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ DN: Doanh nhân.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ CĐSP: Cao đẳng Sư phạm.
+ DD: Dân dụng.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ NV: Nhân viên.
...

Post Top Ad