TCTTMSG là gì? Ý nghĩa của từ tcttmsg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

TCTTMSG là gì? Ý nghĩa của từ tcttmsg

TCTTMSG là gì ?

TCTTMSG là “Tổng công ty Thương mại Sài Gòn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCTTMSG

TCTTMSG có nghĩa “Tổng công ty Thương mại Sài Gòn”.

TCTTMSG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCTTMSG là “Tổng công ty Thương mại Sài Gòn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCTTMSG:
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ TCDL: Tổng cục Du lịch.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
+ CAHN: Công an Hà Nội.
+ TBT: Tổng biên tập.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ SGGP: Sài Gòn giải phóng.
+ TTK: Tổng thư ký.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ LCT: Luật công ty.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ CSG: Cảng Sài Gòn.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ CTXH: Công tác xã hội.
...

Post Top Ad