THTT là gì? Ý nghĩa của từ thtt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

THTT là gì? Ý nghĩa của từ thtt

THTT là gì ?

THTT là “Truyền hình trực tiếp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THTT

THTT có nghĩa “Truyền hình trực tiếp”.

THTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THTT là “Truyền hình trực tiếp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THTT:
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ SGTT: Sài Gòn Tiếp Thị .
+ TH: Truyền hình.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ VLTK: Võ Lâm Truyền Kỳ.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
...

Post Top Ad