TNVN là gì? Ý nghĩa của từ tnvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

TNVN là gì? Ý nghĩa của từ tnvn

TNVN là gì ?

TNVN là “Thanh niên Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNVN

TNVN có nghĩa “Thanh niên Việt Nam”.

TNVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNVN là “Thanh niên Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNVN:
+ TTVN: Trái tim Việt Nam.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ TTVN: Trí tuệ Việt Nam.
+ TNO: Thanh niên Online.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ CSVL: Cao su Việt - Lào.
+ TNNT: Thanh niên nông thôn.
+ TTN: Thanh thiếu niên.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ HHVN: Hoa hậu Việt Nam.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ TNCS: Thanh niên Cộng sản.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
...

Post Top Ad