TNCN là gì? Ý nghĩa của từ tncn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

TNCN là gì? Ý nghĩa của từ tncn

TNCN là gì ?

TNCN là “Thu nhập cá nhân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNCN

TNCN có nghĩa “Thu nhập cá nhân”.

TNCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNCN là “Thu nhập cá nhân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNCN:
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ XNK: Xuất nhập khẩu.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ TNK: Thuế nhập khẩu.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ NK: Nhập khẩu.
...

Post Top Ad