TMCP là gì? Ý nghĩa của từ tmcp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

TMCP là gì? Ý nghĩa của từ tmcp

TMCP là gì ?

TMCP là “Thương mại cổ phần” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TMCP

TMCP có nghĩa “Thương mại cổ phần”.

TMCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TMCP là “Thương mại cổ phần”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TMCP:
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ CPH: Cổ phần hóa.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ XTTM: Xúc tiến thương mại.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
...

Post Top Ad