TNKQ là gì? Ý nghĩa của từ tnkq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

TNKQ là gì? Ý nghĩa của từ tnkq

TNKQ là gì ?

TNKQ là “Trắc nghiệm khách quan” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNKQ

TNKQ có nghĩa “Trắc nghiệm khách quan”.

TNKQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNKQ là “Trắc nghiệm khách quan”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNKQ:
+ KN: Kinh nghiệm.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
+ KQT: Không quan tâm.
+ TTTON: Thụ tinh trong ống nghiệm.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ QH: Quan hệ.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
...

Post Top Ad