XDHK là gì? Ý nghĩa của từ xdhk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

XDHK là gì? Ý nghĩa của từ xdhk

XDHK là gì ?

XDHK là “Xăng dầu hàng không” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XDHK

XDHK có nghĩa “Xăng dầu hàng không”.

XDHK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XDHK là “Xăng dầu hàng không”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XDHK:
+ NH: Ngân hàng.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ KS: Không sao.
...

Post Top Ad