VLTK là gì? Ý nghĩa của từ vltk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

VLTK là gì? Ý nghĩa của từ vltk

VLTK là gì ?

VLTK là “Võ Lâm Truyền Kỳ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VLTK

VLTK có nghĩa “Võ Lâm Truyền Kỳ”.

VLTK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VLTK là “Võ Lâm Truyền Kỳ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VLTK:
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ THTT: Truyền hình trực tiếp.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
...

Post Top Ad