TQ là gì? Ý nghĩa của từ tq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

TQ là gì? Ý nghĩa của từ tq

TQ là gì ?

TQ là “Trung Quốc” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TQ

TQ có nghĩa “Trung Quốc”.

TQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TQ là “Trung Quốc”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TQ:
+ TT: Trung tâm.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ HQ: Hàn Quốc.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ TW: Trung ương.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ QG: Quốc gia.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ TH: Trung học.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
...

Post Top Ad