UBTVQH là gì? Ý nghĩa của từ ubtvqh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

UBTVQH là gì? Ý nghĩa của từ ubtvqh

UBTVQH là gì ?

UBTVQH là “Ủy ban thường vụ Quốc hội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UBTVQH

UBTVQH có nghĩa “Ủy ban thường vụ Quốc hội”.

UBTVQH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UBTVQH là “Ủy ban thường vụ Quốc hội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UBTVQH:
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ HQ: Hàn Quốc.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ BQL: Ban quản lý.
+ HKTT: Hộ khẩu thường trú.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ BT: Bình thường.
+ QH: Quốc hội.
+ KLQG: Kỷ lục quốc gia.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ TQ: Trung Quốc.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
...

Post Top Ad