VT là gì? Ý nghĩa của từ vt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

VT là gì? Ý nghĩa của từ vt

VT là gì ?

VT là “Vũng Tàu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VT

VT có nghĩa “Vũng Tàu”.

VT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VT là “Vũng Tàu”.

Viết tắt VT với nghĩa khác:
+ Viễn thông.
+ Vi tính.
+ Vũ trụ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VT:
+ TTGT: Trật tự giao thông.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ GT: Giao thông.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ GTVT: Giao thông vận tải.
+ BCVT: Bưu chính Viễn thông.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ MTXT: Máy tính xách tay.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
...

Post Top Ad