TTG là gì? Ý nghĩa của từ ttg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

TTG là gì? Ý nghĩa của từ ttg

TTg là gì ?

TTg là “Thủ tướng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTg

TTg có nghĩa “Thủ tướng”.

TTg là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTg là “Thủ tướng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTg:
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ TTCP: Thủ tướng Chính phủ.
+ PTT: Phó Thủ tướng.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
...

Post Top Ad