TTK là gì? Ý nghĩa của từ ttk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

TTK là gì? Ý nghĩa của từ ttk

TTK là gì ?

TTK là “Tổng thư ký” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTK

TTK có nghĩa “Tổng thư ký”.

TTK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTK là “Tổng thư ký”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTK:
+ TCHQ: Tổng cục Hải quan.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ UT: Ung thư.
+ TV: Thư viện.
+ ĐKKH: Đăng ký kết hôn.
+ SĐK: Sổ đăng ký.
+ TBT: Tổng biên tập.
+ TGĐ: Tổng giám đốc.
+ KST: Ký sinh trùng.
...

Post Top Ad