TVQH là gì? Ý nghĩa của từ tvqh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

TVQH là gì? Ý nghĩa của từ tvqh

TVQH là gì ?

TVQH là “Thường vụ Quốc hội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TVQH

TVQH có nghĩa “Thường vụ Quốc hội”.

TVQH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TVQH là “Thường vụ Quốc hội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TVQH:
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ QG: Quốc gia.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ HN: Hội nghị.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ XH: Xã hội.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
...

Post Top Ad