TTTON là gì? Ý nghĩa của từ ttton - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

TTTON là gì? Ý nghĩa của từ ttton

TTTON là gì ?

TTTON là “Thụ tinh trong ống nghiệm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTTON

TTTON có nghĩa “Thụ tinh trong ống nghiệm”.

TTTON là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTTON là “Thụ tinh trong ống nghiệm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTTON:
+ TNKQ: Trắc nghiệm khách quan.
+ TTĐB: Tiêu thụ đặc biệt (thuế).
+ GTMT: Giãn tĩnh mạch tinh.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
+ KN: Kinh nghiệm.
...

Post Top Ad