TTVGT là gì? Ý nghĩa của từ ttvgt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

TTVGT là gì? Ý nghĩa của từ ttvgt

TTVGT là gì ?

TTVGT là “Trật tự viên giao thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTVGT

TTVGT có nghĩa “Trật tự viên giao thông”.

TTVGT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTVGT là “Trật tự viên giao thông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTVGT:
+ HVCH: Học viên cao học.
+ HV: Học viên.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ ƯCV: Ứng cử viên.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ NV: Nhân viên.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ VĐV: Vận động viên.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ TV: Thành viên.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ CV: Chuyên viên.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ BCVT: Bưu chính Viễn thông.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ GV: Giảng viên.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ ATGT: An toàn giao thông.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ BTV: Biên tập viên.
+ TCVSG: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
+ GTVT: Giao thông vận tải.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ DV: Diễn viên.
+ TNGT: Tai nạn giao thông.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ GT: Giao thông.
...

Post Top Ad