TTYTDP là gì? Ý nghĩa của từ ttytdp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

TTYTDP là gì? Ý nghĩa của từ ttytdp

TTYTDP là gì ?

TTYTDP là “Trung tâm y tế dự phòng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTYTDP

TTYTDP có nghĩa “Trung tâm y tế dự phòng”.

TTYTDP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTYTDP là “Trung tâm y tế dự phòng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTYTDP:
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ TW: Trung ương.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ BHYT: Bảo hiểm y tế.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ VP: Văn phòng.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ TQ: Trung Quốc.
+ HSĐKDT: Hồ sơ đăng ký dự thi.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ KQT: Không quan tâm.
+ KKT: Khu kinh tế.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ BP: Biên phòng.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ QLDA: Quản lý dự án.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
+ YTẾ: Y tế.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ TTBYT: Trang thiết bị y tế.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ THPT: Trung học phổ thông.
...

Post Top Ad