UV là gì? Ý nghĩa của từ uv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

UV là gì? Ý nghĩa của từ uv

UV là gì ?

UV là “Ủy viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UV

UV có nghĩa “Ủy viên”.

UV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UV là “Ủy viên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UV:
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ HV: Học viên.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ BTV: Biên tập viên.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ TCVSG: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ CNV: Công nhân viên.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ GV: Giảng viên.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
...

Post Top Ad