UVBCH là gì? Ý nghĩa của từ uvbch - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

UVBCH là gì? Ý nghĩa của từ uvbch

UVBCH là gì ?

UVBCH là “Ủy viên ban chấp hành” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UVBCH

UVBCH có nghĩa “Ủy viên ban chấp hành”.

UVBCH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UVBCH là “Ủy viên ban chấp hành”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UVBCH:
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ DV: Diễn viên.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ NV: Nhân viên.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ UV: Ủy viên.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ BHL: Ban huấn luyện.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ BHV: Bảo hành vàng.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ CV: Chuyên viên.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ CCHC: Cải cách hành chính.
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ HĐH: Hệ điều hành.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ BTV: Biên tập viên.
+ BTC: Ban tổ chức.
...

Post Top Ad