VLXD là gì? Ý nghĩa của từ vlxd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

VLXD là gì? Ý nghĩa của từ vlxd

VLXD là gì ?

VLXD là “Vật liệu xây dựng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VLXD

VLXD có nghĩa “Vật liệu xây dựng”.

VLXD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VLXD là “Vật liệu xây dựng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VLXD:
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
+ CSDL: Cơ sở dữ liệu.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ XD: Xây dựng.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ ĐTVHD: Động thực vật hoang dã.
...

Post Top Ad