VCK là gì? Ý nghĩa của từ vck - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

VCK là gì? Ý nghĩa của từ vck

VCK là gì ?

VCK là “Vòng chung kết” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VCK

VCK có nghĩa “Vòng chung kết”.

VCK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VCK là “Vòng chung kết”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VCK:
+ KL: Kết luận.
+ KQT: Kết quả thi.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
...

Post Top Ad