XD là gì? Ý nghĩa của từ xd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

XD là gì? Ý nghĩa của từ xd

XD là gì ?

XD là “eXperience Design” trong tiếng Anh, “Khuôn mặt cười tít mắt” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XD

**NGOẠI NGỮ

XD có nghĩa “eXperience Design”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế trải nghiệm”. Lĩnh vực thiết kế tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
Nó có thể áp dụng cho trang web, ứng dụng, và các sản phẩm khác.
Mục đích nhằm để đảm bảo sự thoải mái và hài lòng của người dùng.

**VIỆT NGỮ

XD có nghĩa “Khuôn mặt cười tít mắt” trong tiếng Việt. Biểu tượng cười được sử dụng trong tin nhắn văn bản.
Nó dùng để diễn đạt sự vui vẻ hoặc hạnh phúc.
Cách viết này được hình thành từ việc kết hợp chữ cái "X" và "D" để tạo ra một khuôn mặt cười.

XD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XD là “Khuôn mặt cười tít mắt”, “eXperience Design”.

Viết tắt XD với nghĩa khác:
+ Xây dựng.
+ Xtra Dynamic: Xtra năng động.
+ Excessive Delight: Niềm vui quá mức.
+ Xcitement Deluxe.

Post Top Ad