XD là gì? Ý nghĩa của từ xd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

XD là gì? Ý nghĩa của từ xd

XD là gì ?

XD là “Xây dựng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XD

XD có nghĩa “Xây dựng”.

XD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XD là “Xây dựng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XD:
+ CPXD: Cấp phép xây dựng.
+ VLXD: Vật liệu xây dựng.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
...

Post Top Ad