UVBCT là gì? Ý nghĩa của từ uvbct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

UVBCT là gì? Ý nghĩa của từ uvbct

UVBCT là gì ?

UVBCT là “Ủy viên Bộ chính trị” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UVBCT

UVBCT có nghĩa “Ủy viên Bộ chính trị”.

UVBCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UVBCT là “Ủy viên Bộ chính trị”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UVBCT:
+ HV: Học viên.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ BCVT: Bưu chính Viễn thông.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ TDV: Trình dược viên.
+ GT: Giá trị.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ GTGT: Giá trị gia tăng.
+ BTV: Biên tập viên.
+ BT: Bộ trưởng.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ TC: Tài chính.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ SV: Sinh viên.
+ CCHC: Cải cách hành chính.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ TTCP: Thủ tướng Chính phủ.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ GV: Giáo viên.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
...

Post Top Ad