TNHC là gì? Ý nghĩa của từ tnhc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

TNHC là gì? Ý nghĩa của từ tnhc

TNHC là gì ?

TNHC là “Trinh nữ hoàng cung” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNHC

TNHC có nghĩa “Trinh nữ hoàng cung”.

TNHC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNHC là “Trinh nữ hoàng cung”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNHC:
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ LHPN: Liên hiệp Phụ nữ.
+ HAGL: Hoàng Anh Gia Lai.
+ PN: Phụ nữ.
...

Post Top Ad