YTDP là gì? Ý nghĩa của từ ytdp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

YTDP là gì? Ý nghĩa của từ ytdp

YTDP là gì ?

YTDP là “Y tế Dự phòng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ YTDP

YTDP có nghĩa “Y tế Dự phòng”.

YTDP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YTDP là “Y tế Dự phòng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến YTDP:
+ KKT: Khu kinh tế.
+ PCBL: Phòng chống bão lụt.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ DT: Dự tuyển.
...

Post Top Ad