VĐQG là gì? Ý nghĩa của từ vđqg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

VĐQG là gì? Ý nghĩa của từ vđqg

VĐQG là gì ?

VĐQG là “Vô địch Quốc gia” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VĐQG

VĐQG có nghĩa “Vô địch Quốc gia”.

VĐQG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VĐQG là “Vô địch Quốc gia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VĐQG:
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ QG: Quốc gia.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ ĐKVĐ: Đương kim vô địch.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ QH: Quốc hội.
+ KLQG: Kỷ lục quốc gia.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
...

Post Top Ad