XĐGN là gì? Ý nghĩa của từ xđgn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

XĐGN là gì? Ý nghĩa của từ xđgn

XĐGN là gì ?

XĐGN là “Xoá đói giảm nghèo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XĐGN

XĐGN có nghĩa “Xoá đói giảm nghèo”.

XĐGN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XĐGN là “Xoá đói giảm nghèo”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XĐGN:
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
...

Post Top Ad