NKKN là gì? Ý nghĩa của từ nkkn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

NKKN là gì? Ý nghĩa của từ nkkn

NKKN là gì ?

NKKN là “Nam Kỳ Khởi Nghĩa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NKKN

NKKN có nghĩa “Nam Kỳ Khởi Nghĩa”.

NKKN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NKKN là “Nam Kỳ Khởi Nghĩa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NKKN:
+ TMN: Thép Miền Nam.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ HK: Học kỳ.
+ VLTK: Võ Lâm Truyền Kỳ.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ ĐTVN: Đội tuyển Việt Nam.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ ĐNA: Đông Nam Á.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
...

Post Top Ad