NLĐ là gì? Ý nghĩa của từ nlđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

NLĐ là gì? Ý nghĩa của từ nlđ

NLĐ là gì ?

NLĐ là “Người lao động” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NLĐ

NLĐ có nghĩa “Người lao động”.

NLĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NLĐ là “Người lao động”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NLĐ:
+ LLLĐ: Lực lượng lao động.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ TCBVNTD: Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng.
+ NTD: Người tiêu dùng.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ LĐLĐ: Liên đoàn Lao động.
+ NKT: Người khuyết tật.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ SVĐ: Sân vận động.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
...

Post Top Ad