NLMT là gì? Ý nghĩa của từ nlmt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

NLMT là gì? Ý nghĩa của từ nlmt

NLMT là gì ?

NLMT là “Năng lượng mặt trời” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NLMT

NLMT có nghĩa “Năng lượng mặt trời”.

NLMT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NLMT là “Năng lượng mặt trời”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NLMT:
+ MT: Mặt trận.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ NLTT: Năng lượng tái tạo.
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
...

Post Top Ad