NMĐ là gì? Ý nghĩa của từ nmđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

NMĐ là gì? Ý nghĩa của từ nmđ

NMĐ là gì ?

NMĐ là “Nhà máy điện” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NMĐ

NMĐ có nghĩa “Nhà máy điện”.

NMĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NMĐ là “Nhà máy điện”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NMĐ:
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ HQĐT: Hải quan điện tử.
+ NN: Nhà nước.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ MTXT: Máy tính xách tay.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
...

Post Top Ad