TTDVVL là gì? Ý nghĩa của từ ttdvvl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

TTDVVL là gì? Ý nghĩa của từ ttdvvl

TTDVVL là gì ?

TTDVVL là “Trung tâm dịch vụ việc làm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTDVVL

TTDVVL có nghĩa “Trung tâm dịch vụ việc làm”.

TTDVVL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTDVVL là “Trung tâm dịch vụ việc làm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTDVVL:
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ DVTT: Dịch vụ trực tuyến.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ HCVL: Hội chợ việc làm.
+ CV: Công việc.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ TQ: Trung Quốc.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ TW: Trung ương.
+ KQT: Không quan tâm.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
...

Post Top Ad