NV là gì? Ý nghĩa của từ nv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

NV là gì? Ý nghĩa của từ nv

NV là gì ?

NV là “Nhân viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NV

NV có nghĩa “Nhân viên”.

NV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NV là “Nhân viên”.

Viết tắt NV với nghĩa khác:
+ Nguyện vọng.
+ Như vậy.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NV:
+ SV: Sinh viên.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ ƯCV: Ứng cử viên.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
+ DN: Doanh nhân.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ VĐV: Vận động viên.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ NV2: Nguyện vọng 2.
+ HV: Học viên.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ GV: Giáo viên.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ TNT: Tình nguyện trẻ.
...

Post Top Ad