PC14 là gì? Ý nghĩa của từ pc14 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

PC14 là gì? Ý nghĩa của từ pc14

PC14 là gì ?

PC14 là “Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PC14

PC14 có nghĩa “Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội”.

PC14 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PC14 là “Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PC14:
+ : Hội đồng.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ HND: Hội nông dân.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ CĐSP: Cao đẳng Sư phạm.
+ SPKT: Sư phạm kỹ thuật.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ KLĐT: Kết luận điều tra.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
+ CSĐN: Cảnh sát đặc nhiệm.
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ ATTT: An toàn trật tự.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ QH: Quốc hội.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
...

Post Top Ad