PCTNXH là gì? Ý nghĩa của từ pctnxh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

PCTNXH là gì? Ý nghĩa của từ pctnxh

PCTNXH là gì ?

PCTNXH là “Phòng chống tệ nạn xã hội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCTNXH

PCTNXH có nghĩa “Phòng chống tệ nạn xã hội”.

PCTNXH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCTNXH là “Phòng chống tệ nạn xã hội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCTNXH:
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ TKCN: Tìm kiếm cứu nạn.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ PCCC: Phòng cháy chữa cháy.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ HN: Hội nghị.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ TX: Thị xã.
+ BP: Biên phòng.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ THX: Tân hoa xã.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
...

Post Top Ad