TBD là gì? Ý nghĩa của từ tbd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

TBD là gì? Ý nghĩa của từ tbd

TBD là gì ?

TBD là “Thái Bình Dương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TBD

TBD có nghĩa “Thái Bình Dương”.

TBD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TBD là “Thái Bình Dương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TBD:
+ HLBĐ: Hoa Lâm Bình Định.
+ BD: Bình Dương.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
...

Post Top Ad