TBKTVN là gì? Ý nghĩa của từ tbktvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

TBKTVN là gì? Ý nghĩa của từ tbktvn

TBKTVN là gì ?

TBKTVN là “Thời báo Kinh tế Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TBKTVN

TBKTVN có nghĩa “Thời báo Kinh tế Việt Nam”.

TBKTVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TBKTVN là “Thời báo Kinh tế Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TBKTVN:
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ TTBYT: Trang thiết bị y tế.
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ CSVL: Cao su Việt - Lào.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ TMN: Thép Miền Nam.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ TG: Thời gian.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ ĐNA: Đông Nam Á.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
...

Post Top Ad