TBMMN là gì? Ý nghĩa của từ tbmmn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

TBMMN là gì? Ý nghĩa của từ tbmmn

TBMMN là gì ?

TBMMN là “Tai biến mạch máu não” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TBMMN

TBMMN có nghĩa “Tai biến mạch máu não”.

TBMMN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TBMMN là “Tai biến mạch máu não”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TBMMN:
+ CTSN: Chấn thương sọ não.
+ TNGT: Tai nạn giao thông.
+ GTMT: Giãn tĩnh mạch tinh.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
...

Post Top Ad