TBTT là gì? Ý nghĩa của từ tbtt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

TBTT là gì? Ý nghĩa của từ tbtt

TBTT là gì ?

TBTT là “Thuê bao trả trước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TBTT

TBTT có nghĩa “Thuê bao trả trước”.

TBTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TBTT là “Thuê bao trả trước”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TBTT:
+ CTTC: Cho thuê tài chính.
+ TCN: Trước công nguyên.
...

Post Top Ad