TCDL là gì? Ý nghĩa của từ tcdl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

TCDL là gì? Ý nghĩa của từ tcdl

TCDL là gì ?

TCDL là “Tổng cục Du lịch” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCDL

TCDL có nghĩa “Tổng cục Du lịch”.

TCDL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCDL là “Tổng cục Du lịch”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCDL:
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ KDL: Khu du lịch.
+ DHS: Du học sinh.
+ TC: Tổng cộng.
+ TGĐ: Tổng giám đốc.
...

Post Top Ad