TCMR là gì? Ý nghĩa của từ tcmr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

TCMR là gì? Ý nghĩa của từ tcmr

TCMR là gì ?

TCMR là “Tiêm chủng mở rộng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCMR

TCMR có nghĩa “Tiêm chủng mở rộng”.

TCMR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCMR là “Tiêm chủng mở rộng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCMR:
+ QCHQ: Quân chủng Hải quân.
+ TCHL: Tuyệt chủng hàng loạt.
...

Post Top Ad